UNITTRON ®

System UNITTRON® pMF – oddziaływanie polem magnetycznym

unittron

Wszystko co istnieje w naturze podlega działaniu sił elektromagnetycznych. Siły te nie tylko spajają poszczególne elementy tworzące organizmy, ale umożliwiają ich działanie.

Energia elektromagnetyczna jest elementarną energią, która odgrywa decydującą rolę w procesach regeneracyjnych organizmu, jak również w krążeniu krwi. Właśnie fale

elektromagnetyczne są językiem, w którym możemy porozumiewać się z naszym ustrojem.

W czasie oddziaływania na ciało polem magnetycznym o właściwie dobranych częstotliwościach, przekazujemy mu odpowiednio zakodowaną energię i dostarczamy informacji dotyczących zdrowia

. W ten sposób nawiązujemy dialog z tymi siłami w organizmie, które go tworzą i podtrzymują jego czynność.

Więcej informacji – Klinkij!

Unittron działa dwukierunkowo:

  • pole magnetyczne działa bezpośrednio na ruch ładunków elektrycznych (prądy) w organizmie oraz na cząsteczki magnetyczne
  • działają pola elektryczne indukowane w organizmie przez pulsujące pole magnetyczne