Biorezonans

Biorezonans Łódź

analiza 3d cell scan

Test metodą biorezonansu ma na celu ocenę stanu organizmu, wydolność skanowanych organów oraz ocenę stopnia rozwoju wykrytego problemu zdrowotnego.

Wykonujemy testy metodą biorezonansu za pomocą:

  • Skaner 3D Cell – określenie patogenów i ich lokalizaję
  • Salvia – test obciążeń organizmu metodą EAV
  • QUANTUM – Kwantowy Analizator Rezonansowy (test całego organizmu).

 

Skaner 3D Cell

Dzięki najnowszej dostępnej technologii badanie biorezonansowe odbywa się poprzez specjalne słuchawki zakładane na głowę. Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne, które przechodzą przez organizm.

W skrócie odpowiedź każdej komórki ciała na przepuszczane impulsy daje nam informacje o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu narządów, organów czy tkanek.

Dzieje się tak ponieważ każde narządy, komórki czy tkanki mają określoną częstotliwość kiedy działają dobrze (są zdrowe ) i inną kiedy działają nieprawidłowo (są obciążone np. patogenami).

Innowacyjna technologia stosowana w urządzeniu pozwala na bezpieczne stwierdzenie obecności pasożytów i mikroorganizmów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne i co ważne – możliwość walki z nim. Możliwości te udostępnione są dzięki takim funkcjom jak przykładowo: trójwymiarowy obraz skanowanych organów, monitoring zaawansowania choroby oraz analiza wskaźników biochemicznych.

Działanie biorezonansu

Na podstawie metod biorezonansu ustalono charakterystyczne dla danych tkanek, narządów, komórek, składników budowy komórek, czy nawet DNA i chromosomów widma oddziaływań w zakresie fal elektromagnetycznych. Widma te zawierają zbiór częstotliwości tych fal, które przepuszczane przez ludzki organizm w formie impulsów elektromagnetycznych podawanych w odstępach milisekud przez układy mikrochipów wewnątrz słuchawek nausznych na poziomie głowy, dają różny poziom przewodnictwa (oporu).

Poziomy przewodnictwa są rejestrowane przez czujniki i przetwarzane przez oprogramowanie komputerowe, a następnie porównywane ze wzorcami zdrowych i chorych komórek, tkanek, narządów.

W finalnym etapie urządzenie przedstawia obraz ciała ze wskazaniem na informacje o miejscach nieprawidłowego funkcjonowania komórek, tkanek czy narządów.

Analiza ta dodatkowo ukazuje informacje o zagrożeniach mikrobiologicznych wskazując aktywne patogeny takie, jak wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, czy pasożyty.

Otwiera to możliwość diagnozy i leczenia organów w naszym ciele poprzez identyfikację ich częstotliwości i wysyłanie do nich impulsów elektromagnetycznych.